Kısaca Nöroloji Hastalıkları Nelerdir Bir Bakalım

Lütfenoturum açveyakaydolbeğenilen paylaşımlar.
Haber

Ruhsal haldeki değişiklıkler nörolojik bozuklukların büyük alanında klinik tablonun bir parçasıdır. Hastanın ruhsal hali nörolojik hastalığın seyrini etkiler ve hastanın hastalığını hayata ve baş etme biçimlerinde de mühim bir rol oynar. Depresyon ve nörolojik hastalıklar üç değişik şekilde ortaklık yapmaktadır. Birinci durum, depresyonun nörolojik hastalıktan evvelce meydana çıkmasıdır ki bu hali sık sık demans hastalarında görmekteyiz. Depresyonun ikinci meydana çıkış biçimi nörolojik hastalığa eşlik eden bir tablodur ve parkinson hastalarında bu eş güdümlülik olabildiğince sık olarak gözlenmektedir. Peki nöroloji hastalıkları nelerdir Nörolojik bir hastalığın ardındandan meydana çıkan son hale verilecek numune nörolojik tablo, inme ardından meydana çıkan depresyondur. Multipl skleroz, epilepsi, baş travması gibi depresyonla eş güdümlü giden ya da hastalık ardındannda meydana çıkan nörolojik tabloları yükseltmek mümkündür. Farklı nörolojik tablolarda depresyonun meydana çıkışı, ağırlığı ve seyri de değişik olmaktadır. Dolayısıyla hastalıkları ayrı ayrı incelemek, hastalıkların özellikleriyle eş güdümlü depresif semptomatolojiyi irdelemek doğru olacaktır.

Depresyon Alzheimer tarzı demansın (AD) erken sendromlerinden biridir. Buna karşın aynı yaş grubu ile oluşturulan ilişkilendirilmesi çalışmalarda depresyon oranları demanslı hastalarda daha yüksek bulunmamaktadır. Birçok çalışma, gerçek progresif demansiyel vakalarda ilk sendrom olarak depresyon görülme oranlarının olabildiğince yüksek bulunduğunu göstermektedir. Hastalığın seyri esnasında serotonerjik nöronların da yıkıma uğramasının depresyon gelişimine katkıda bulunabileceği, AD’de meydana çıkan depresyonu bildirimde sarfedilen hipotezlerden biridir. Demansiyel proses başlamadan evvelceki kişilik yapılarının da depresyon gelişiminde rolü olma ihtimalini belirten çalışmalar bulunmaktadır.

Parkinson ve Depresyon

Parkinson hastalığında depresyonu tanımak ve tedavi etmek, parkinsonun seyri esnasında depresyonun olabildiğince sık görülmesi ve tedavi edilmediğinde bu hastaların hayat kalitesinin hastalık bulgularından bağımsız olarak bozulması ve bakıcı yükünü arttırması nedeniyle ehemmiyet taşımaktadır. Çalışmalara bakıldığında Parkinson hastalığında depresyon görülme oranlarının %20-45 oranında değiştiği görülmektedir. Parkinson hastalığını seyri esnasında, depresyon iki evrede artış göstermektedir.

Tepkiler

Kimse sevmiyor mu? Hadi Düşünceni Paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir